Artiest en adviesArtiest en advies
 

Corona maatregelen

 

Door de corona-crisis hebben veel van jullie te maken gekregen met het wegvallen van werk, waardoor het voorbestaan van je bedrijf in gevaar dreigt te komen.
 
Vanavond heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd die ik hieronder op een rij zet. Daarna nog enkele andere tips om de inkomensstroom op gang te houden.
 
1. Er komt een regeling via de gemeente die inkomensondersteuning biedt aan zelfstandigen. Zij kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Versneld betekent dat je aanvraag binnen 4 weken wordt afgehandeld. Het inkomen wordt voor een periode van drie maanden aangevuld tot het sociaal minimum. Dat is € 1.219,09 per maand voor een alleenstaande van 21 en ouder en € 1.653,65 per maand voor gehuwden/gelijkgestelden. Zie verder hier. Dit bedrag hoeft later niet terugbetaald te worden. Het is dus een gift. Verder is speelt het inkomen van je partner geen rol. Ook wordt niet gekeken naar je spaargeld of ander vermogen dat je bezit.
 
2. Heb je, naast deze inkomensondersteuning, nog geld nodig voor je bedrijf dan kan je via de gemeente, ook een lening afsluiten tegen een lage rente.
 
3. Er komt een eenvoudige manier om uitstel te krijgen voor het betalen van belasting. Dit geldt dus voor zowel inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting (BTW). Voor beide belastingen geldt nog steeds dat je op tijd aangifte moet doen. Normaal gesproken moet de betaling van de berekende omzetbelasting  binnen een maand na afloop van het kwartaal betaald worden. Dat hoeft nu niet als je na de aangifte een verzoek indient voor uitstel van betaling. Er volgt dan geen boete en je hoeft ook geen rente te betalen als je later betaalt.
 
De bovenstaande maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar ik raad je aan om nu alvast contact op te nemen met je gemeente als je denkt voor ondersteuning in aanmerking te komen. Ik zal proberen om iedereen op de hoogte te brengen zodra er meer duidelijkheid komt.
 
Wat kun je verder nog doen?
 
1. Als je voor 2020 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of premie zorgverzekeringswet hebt gekregen kun je die laten aanpassen naar een lager niveau. Ik verwacht dat het inkomen tot aan september laag zal blijven. Schat je winst daarom lager in. De aanslag zal dan binnen twee weken worden aangepast. Je kan dat hier zelf regelen.
 
2. Als je over 2020 een lager inkomen verwacht kun je ook de toeslagen laten aanpassen. Het kan ook zijn dat je door je lagere inkomen nu wel in aanmerking voor een toeslag. In beide gevallen regel je het wijzigen of aanvragen van een toeslag hier.
 
3. Ik zie ook vaak dat mensen vergeten zijn voor 2019 een toeslag aan te vragen. Als je bijtijds je aangifte 2019 doet, kan ik direct voor je nagaan of je nog recht hebt op een toeslag. Vermeld dan wel even of je een toeslag hebt ontvangen en welke. Voor de huurtoeslag gelden een aantal voorwaarden. Die vind je hier.